Beste leden,

Het is weer even geleden… We missen jullie en de sfeer in LA Gym enorm. Hopelijk stellen jullie het
allemaal nog goed. Uiteraard houden we jullie graag op de hoogte van alle mogelijke ontwikkelingen.
Bij deze…
De persconferentie na de vergadering van de veiligheidsraad zorgt zoals verwacht terug voor enige
onduidelijkheid ifv de fitnesssector.
Toch is het de eerste keer dat er perspectief wordt gegeven aangaande een openingsdatum.
Een nieuw besluit hebben we nog niet, maar toch al hoopgevend nieuws.
Wat kunnen we ondertussen opmaken uit de nieuwe maatregelen:
Vanaf 18 mei Kan er in georganiseerd verband en in open lucht gesport worden in beperkte groep
(max. 20 incl. begeleider)
Concreet: Mits in achtneming veiligheidsmaatregelen kan,
– PT outdoor (ook in groep)
– Groepslessen outdoor.
Vanaf 8 juni Hebben we perspectief om de club te openen. Dit is nog geen officieel ministerieel
besluit maar wel hoopgevend.
Er komt stilaan licht aan het eind van de tunnel.
LA Gym is reeds volledig klaar met een protocol en de daarin voorziene maatregelen.
Kortom we zijn klaar om jullie op een veilige manier terug te ontvangen.
Hou nog even vol en hopelijk tot snel!

Dear members,

It has been a while, hasn’t it? We miss you and the ambiance of LA Gym a lot. Hopefully, you’re all
healthy and staying safe. Of course, we’d like to keep you updated about possible developments in
the reopening of our beloved club. So here we are…
As expected, the safety council’s press conference has brought some confusion in regards to the
fitness industry.
Although, it is the first time we’ve gotten some perspective about a possible reopening.
We do not have a definitive conclusion yet, however there is hope.
In the meantime, what can we deduce from the new measures?
Starting May 18th: it is possible to participate in organized and open-air sports in a limited group
(max. 20, coach included)
Concretely: Provided that safety measures are respected, we can organize:
– PT outdoor (also in group)
– Group lessons outdoors.
Starting June 8th: it might be possible to reopen LA Gym. This has not been confirmed yet but we’re
hopeful.
Slowly but surely, there is light at the end of the tunnel.
LA Gym is completely ready with a protocol in place, accompanied by certain measures.
In short, we are more than ready to welcome you back in a safe and healthy way.
Hold on just a bit longer and hopefully we’ll see each other soon!